Termini - z vadbo pričnemo 11.09.2023. Vpis možen tudi po tem datumu

 

Osnovna motorika

Se še spominjate, da ste se morali kdaj naučiti sonožnih poskokov ali rokovanja z žogo, skakanja po eni nogi, plezanja... NE! Tudi mi ne :).

Vemo pa dobro, da se morajo tega naučiti naši otroci!
In vemo, da smo dobri v tem, da jih naučimo vse to in še več na nevsiljiv, zabaven in igriv način.
Naš cilj je, da otroci vzljubijo šport že v otroštvu.
 

Osnovna motorika je izrednega pomena pri otrocih. Zamislite si naše možgane kot računalnik, ki shranjuje vse nove kombinacije gibov, situacij in novo osvojene veščine. Te potem možgani podzavestno uporabljajo pri usmerjenih športih, za katere se otroci kasneje odločajo. Napredek je potem toliko večji in hitrejši. Zahvala pa gre motoriki, ki so jo otroci pridobili na neusiljiv skozi igro pridobljen način pri Malem športniku.
 
V programu, OTROK in STARŠ pod strokovnim vodstvom odkrivata otroku nov svet motorike. Vadba je namenjena tistim malim športnikom, ki že samostojno, skačejo, raziskujejo in telovadijo, a še niso pripravljeni ali pa so premladi, da bi zapustili objem staršev..
 

Cenik

Šolnina vadbe se poravna za mesec nazaj. Račun vam pošljemo na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. Plačilo je mesečno po veljavnem ceniku.

35 € na mesec
20 € če je otrok prisoten na vadbi 1x ali do polovičke meseca
 

Opis programa

Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
- skrbeti za pravilno telesno držo z izbranimi gibalnimi nalogami
- celostno razvijati gibalne sposobnosti (koordinacijo gibanja, moč, hitrost, gibljivost, natančnost) z naravnimi oblikami gibanja, igrami, štafetami in poligoni
- razvijati orientacijo v prostoru, obvladovanje telesa v različnih položajih, usklajeno delo rok in nog s skladno in pravilno izvedbo enostavnih gibanj in raznovrstnimi igrami
- razvijati koordinacijo z enostavnejšimi gibalnimi nalogami
- razvijati funkcionalne sposobnosti (splošno vzdržljivost) z igrami
- spremljati telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti

Osvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj:
- spoznati osnovne položaje telesa, rok in nog
- sproščeno izvajati naravne oblike gibanja (različne oblike hoje, teki, meti, plazenja, lazenja, valjanja, visenja, plezanja, nošenja ...)
- spoznavati in znati ravnati z različnimi rekviziti (žoge, kolebnice, kiji, obroči, ovire)
- spoznati in se učiti osnovnih elementov atletike z igro in naravnimi oblikami gibanja
- pridobivati različne gibalne izkušnje s prvinami gimnastike spoznati in učiti se gibanj z žogo

Prijetno doživljanje športa in vzgoja z igro:
- spodbujati veselje do športne dejavnosti ter postaviti temelje za vrednotenje športa
- razvijati občutke zadovoljstva ob obvladanju telesa in izražanju z gibanjem
- razvijati vztrajnost
- spodbujati strpno in prijateljsko vedenje v skupini
- oblikovati pozitivne vedenjske vzorce
- privzgojiti odnos do športne opreme
- razvijati kulturni odnos do narave in okolja
 

O vadbi osnovne motorike Mali športnik

Smo Malisportnik.si športna šola, ki prireja vadbo osnovne motorike za otroke v Velenju. Z inovativnimi pristopi do učenja, izkušnjami iz prakse in razvojem lastnih didaktičnih pripomočkov, smo na strani otroku prijaznih velenjskih in tudi slovenskih šol vadbe osnovne motorike za otroke, stare od leta in pol do sedmih let. Otroci so na vadbi osnovne motorike v Velenju razdeljeni v tri starosne skupine. Skupina Mi2 kjer vadita skupaj starš in otrok od 1,5 let do 3 let. Skupina otrok, ki so stari 3 in 4 leta in pa skupina otrok starih od 5, 6, 7 let.

Vadbo osnovne motorike za velenjske otroke in otroke od drugod (Šoštanj, Topolšica, Pesje, Vinska Gora, Škale...) izvajamo na Šoli Miha Pinter Toledo (MPT). Omejitve so samo dobra volja in nasmeh otroka. Temu polagamo še posebno pozornost. Naš cilj je čimbolj razviti otroške možgane za celosten razvoj tako, da otrok tega ne zazna kot učenje, ampak le kot veliko dogodivščino.

Pridružite se šoli vadbe osnovne motorike za otroke Mali športnik iz Velenja, ki nudi najigrivejše, zanimivejše ure vadbe osnovne motorike za otroke iz Velenja in vsepovsod drugod.